Rudolf Fehrmann GmbH & Co. KG


_ adı Fehr insan ət emalı təcrübə və tərəfdaşlıq 75 ildən bəri dayanır. Biz qəssab, iaşə, toplu istehlakçılar, partiya xidmət və çörək topdansatış tutaraq üçüncü nəsil.

RAPS GmbH & Co. KG


_ RAPS GmbH & Co. KG, fərdi dad konsepsiyaları və funksional maddələr istehsalında lider bir beynəlxalq şirkətdir. Avropadakı yeddi istehsal sahəsi, 12 törəmə müəssisə və qlobal paylama tərəfdaşları şəbəkəsi ...