Kärcher Pressure Washer


Friedrich-List-Strasse 4
71364 Winnenden ,
Tel.: + 49 (0) 7195 / 903 - 0
Faks: +49 (0) 7195 / 903 - 29 80
Email:
veb səhifə:
Yenilənib: 01.06.2014
İstifadəçi ildən: 09.03.2013

Aşağıdakı mətn...

Açar sözlər: qəssab dükanı üçün yüksək təzyiqli təmizləyici | Qəssab dükanı üçün təmizlik avadanlığı | Ət sənayesi üçün təmizlik məhsulları | Ət sənayesi üçün təmizləmə sistemləri