Barentz GMBH


_ İstehlak məhsul qrupları; Bakery, İçkilər, Hububat, Şirniyyat, Süd, Flavours, Səhiyyə.

Acontex GmbH


_ acontex GmbH Tönnies qrupunun 100% törəmə şirkətidir. Biz ilk növbədə klassik məhsulları emalı üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bundan əlavə, bitki mənşəli quru məhsulları saflaşdırmaq və.