Barentz GMBH


_ İstehlak məhsul qrupları; Bakery, İçkilər, Hububat, Şirniyyat, Süd, Flavours, Səhiyyə.