Acontex GmbH


_ acontex GmbH Tönnies qrupunun 100% törəmə şirkətidir. Biz ilk növbədə klassik məhsulları emalı üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bundan əlavə, bitki mənşəli quru məhsulları saflaşdırmaq və.