Öztas Dönerproduktion


_ Ние гледаме на себе си като индустриална компания, която произвежда дюнер продукти с модерни производствени технологии, съгласно директивите на ЕС.