UMA FOOD TECHNOLOGY GmbH


_ развита UMA хранителни технологии GmbH, произвежда и продава смеси от Lebensmittelgrund- и добавки и ароматични компоненти в производството на най-високо качество за хранително-вкусовата промишленост, с акцент върху производството на месо и колбаси.