• доставчика
  • Хигиена / почистване / Лабораторно оборудване

ROTRONIC


_ Текстът на тази компания е направено от Portal месо и е предназначен за обща информация за германския месо промишленост.

BATANIA Direct GmbH


_ BATANIA DIRECT - кетъринг и месо "доставки. Тъй 25 години професионален за хранене и клане индустрия

Белтер GmbH


_ Нашите служби са да определи, оцени и саниране, контрол на вредителите хигиената на храните в съответствие с HACCP, плесени.

hygienemanager24


_ Хигиена трябва да бъде пределно ясно в нашите специализирани области. От време на време, но се промъкне понякога грешки, които имат сериозни последствия, могат да имат до унищожаването на препитание. Въпроси, свързани с този въпрос, аз съм дискретен и компетентните достъпно.

VIROBUSTER GmbH


_ Компанията VIROBUSTER® като "Luftentkeimungsspezialist" е отговор на нарастващата необходимост от ефективни мерки срещу нарастващите рискове от микроорганизми. В германската средна фирма, ние сме били в експлоатация от 35 години на пазара.