Barentz GMBH


_ групи на потребителите на продукта; Производство на хлебни, напитки, зърнени храни, захарни изделия, млечни продукти, Flavours, здравеопазването.