Acontex GmbH


_ The acontex GmbH е 100% дъщерно дружество на Tönnies Group. Ние сме отговорни за обработката на класическата карантиите на първо място. В допълнение, сухи продукти от растителен произход се усъвършенства и също.