pravidla Společenství

Pravidla v Fleischerforum

Srdečně Vás vítáme v mase Portal Společenství.

Jako každá obec, tahle má několik pravidel, které je nutné dodržet.


§ 1 rozsah

Používání této webové stránky se vztahují na vztah mezi uživatelem a provozovatelem stránek (dále jen poskytovatel), s následujícími podmínkami. Používání fóra a komunitní funkce je povolena pouze v případě, že uživatel souhlasí s těmito podmínkami.


§ 2 Registrace, účast, členství v komunitě
 
 
(1) Aby bylo možné používat fórum řezníkovi a komunita je předchozí registrace. Díky úspěšné registraci, uživatel je členem komunity. 

(2) Neexistuje žádný nárok na členství. 

(3) Uživatel může přístup k jeho třetí stranu k použití ne. Uživatel je povinen udržovat své přístupové údaje v tajnosti a chránit před přístupem třetích osob.
(4) 2016 V červnu jsme přizpůsobili nové prémiové členství.
Funkce prémie poskytuje některé další funkce:
- Podpisy použití (včetně zpětných odkazů a obrazů v rámci podpisu)
- Odeslat soukromou zprávu
- Invisible vlastní profil a další.
- Maximální počet uložených zpráv je neomezená pro členy pojistného.

Náklady premium členství v 49,00 eur. Stejně jako dříve, hlavní funkce: Pro přidání nového tématu a profesionální výměnu bezplatně, tuto funkci je a zůstane trvale zdarma.

§ 3 Služby poskytovatele
 

 
(1) Poskytovatel umožňuje uživateli publikovat příspěvky na svých internetových stránkách na základě těchto Podmínek použití. Poskytovatel poskytuje příspěvek uživatelé během svých technických a ekonomických příležitostí zdarma s diskuzním fórem Funkce komunity. Poskytovatel se snaží udržet své služby k dispozici. Poskytovatel nenese žádnou další povinnosti výkonu. Zejména, žádný nárok uživatele je na neustálé dostupnosti služby. 

(2) Poskytovatel neručí za správnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a užitečnost obsahu poskytovaného.


§ 4 odmítnutí odpovědnosti
 

 
(1) Nároky na náhradu škody ze strany uživatele jsou vyloučeny, není-li uvedeno jinak, následně. Výše uvedené prohlášení platí pro právní zástupce a agenty poskytovatele, pokud uživatel dělá nároky vůči těmto nárokům. 

(2) jsou osvobozeny od konkrétního bodu v 1 Odvolání nároky na náhradu škody kvůli zranění k životu, zdraví, zdraví, a nároky na náhradu škody z porušení smlouvy. Významné smluvní závazky jsou ty, jejichž výkon k dosažení cíle Smlouvy je nezbytná. Z zřeknutí se rovněž vyloučeny odpovědnost za škody na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností poskytovatele, jeho zákonných zástupců či agentů.


§ 5 povinnosti uživatele
 
(1) Uživatel souhlasí s poskytovateli nezveřejnit příspěvky, které porušují slušnosti nebo rozhodné právo. Uživatel se zejména zavazuje zakládat,
  • jejichž zveřejnění představuje trestný čin nebo se jedná o přestupek,
  • které porušují autorská práva, ochranné známky nebo práva hospodářské soutěže,
  • porušovat zákon o právní služby,
  • mají urážlivý, rasistické, diskriminační nebo pornografický obsah,
  • obsahující reklamu,
  • Použití hypertextových odkazů a adres komponentů v příspěvky Fórum je povoleno, pokud nejsou v rozporu německý zákon nebo jednoznačně proti jednomu z nejlepších míst tohoto odstavce.

(2) Při porušení povinnosti podle odstavce 1 je poskytovatel oprávněn změnit příslušná místa nebo vymazat, a zablokovat přístup uživatele. Uživatel je povinen prodávajícímu zaplatit za škody způsobené porušením povinnosti. 

(3) Prodávající má právo mazat příspěvky, obsah v případě, že může obsahovat porušení. 

(4) Navrhovatelem uživateli právo na osvobození od nároků třetích stran byly prosazovaného pro porušení práva ze strany uživatele. Uživatel se zavazuje pomoci poskytovatele v obraně těchto tvrzení. Uživatel je rovněž povinen nést náklady přiměřeného právní obranu poskytovatele.

(5) odpovědi na jeho vlastních příspěvků (Double příspěvky), aby je do statistik vpřed, je třeba se vyhnout. Při častém používání může dojít k varování nebo dokonce vyloučení z fóra.


§ 6 Převod práv na užívání
 

 
(1) Copyright zůstává míst stanovených pro každého uživatele. Uživatel však uděluje prodávajícímu zadání svůj příspěvek do fóra právo trvale připraven držet místo na svých internetových stránkách načíst a zpřístupnit je veřejnosti. Prodávající má právo svobodně se pohybovat příspěvky v rámci svých internetových stránkách a spojit se s jiným obsahem. 

(2) Tento uživatel nemá žádnou pohledávku vůči prodávajícímu za zrušení nebo opravu stvořený jím příspěvků.


§ 7 
Zánik členství
 
(1) Uživatel může ukončit své členství příslušným prohlášením dodavatele bez předchozího upozornění. Na vyžádání dodavatel pak zablokovat přístup uživatele. 

(2) Poskytovatel je oprávněn ukončit členství uživatele s výpovědní lhůtou 2 týdnů před koncem měsíce. 

(3) Pro dobrou věc existuje, je poskytovatel oprávněn okamžitě zablokovat přístup uživatele a zrušit členství bez předchozího upozornění. 

(4) Poskytovatel je oprávněn po dokončení Mitglieschaft ukončit přístup uživatele. Poskytovatel je oprávněn, ale nikoli povinnost, v případě ukončení členství odstranit obsah vytvořený uživateli. Nárok uživatele převést obsah vytvořený je vyloučeno.


§ 8 
Modifikace nebo seřízení nabídky
 
(1) Poskytovatel je oprávněn provádět změny ve svém provozu. 

(2) Poskytovatel je oprávněn ukončit svou službu výpovědní lhůtu 2 týdnů. V případě ukončení jeho služby, je poskytovatel oprávněn, ale nikoli povinnost vymazat obsah vytvořený uživateli.


§ 9 Volba práva
 
Na základě smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem právo Spolkové republiky Německo se použijí. Jsou vyňaty z této volby práva kogentní ustanovení na ochranu spotřebitele v zemi, v níž má uživatel obvyklé bydliště.Zdroj: Podmínky používání internetového fóra | Forum Zaměstnanost

 

O fóru pravidla platí i pro naši komunitu Podmínky služby také na eine podrobné zásady ochrany osobních údajů, z přístroje 25.05.2018 nové normy obecného nařízení EU o ochraně údajů (DSGVO).

ReRegeln pro "Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí. Pro přesnost, úplnost nebo včasnost obsahu, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 Abs.1 TMG pro vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle § § 8 10 TMG jsme jako poskytovatelé služeb nejsou povinni sledovat přenášené nebo uložené informace nebo vyšetřit okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají nedotčeny. Závazek je možné pouze ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení těchto porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ručení za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto můžeme pro tyto webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost. Za obsah propojených stránek je vždy poskytovatel nebo provozovatel je odpovědný. Propojené stránky byly kontrolovány v době propojení na možné porušování zákona. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení. Trvalé kontrola odkazovaných stránek je nesmyslné bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušení, budeme okamžitě odstranit tyto odkazy.

Copyright

Podle obsahu stránky a práce na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, distribuce nebo jakékoliv využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud je obsah na tomto webu vytvořený provozovatelem, jsou respektovány autorská práva třetích stran. Zejména, jsou obsah třetích stran jako takové označeny. Pokud by jste si vědomi porušení autorských práv, žádáme o náznak. Po oznámení o porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ochrana osobních údajů

Die Nutzung unserer Webové stránky ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-mailové Adressen) erhoben werden, erfolgt zemře, soweit möglich, stets auf Freiwilliger základ. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht o Dritte weitergegeben.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Použití rámci potiskem povinnosti zveřejněné kontaktní údaje třetích stran pro zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto výslovně vyloučena. Na stránkách Provozovatelé si vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádané reklamy, jako je spam e-maily.

ostatní

Online Forum: Fóra uvedené systém pracuje v režimu reálného času. Je to pro provozovatele systému, proto není možné vykonávat přímou kontrolu vybraných položek. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat příspěvky našich návštěvníků vždy online. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, přesnost a formou individuálních příspěvků. Každý autor přihlášek je jako autor odpovědný za jeho příspěvek.

Systémová deska je monitorován pomocí integrovaného kontrolního programu, takže faul jazyk, atd. Podmínky jsou filtrovány před obrazovky monitoru. Martin Kraus přísně zakazuje nastavení rasistické, pornografické, nelidské a na rozdíl s dobrými mravy příspěvků.
Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí. Pro přesnost, úplnost nebo včasnost obsahu, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 Abs.1 TMG pro vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle § § 8 10 TMG jsme jako poskytovatelé služeb nejsou povinni sledovat přenášené nebo uložené informace nebo vyšetřit okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají nedotčeny. Závazek je možné pouze ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení těchto porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ručení za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto můžeme pro tyto webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost. Za obsah propojených stránek je vždy poskytovatel nebo provozovatel je odpovědný. Propojené stránky byly kontrolovány v době propojení na možné porušování zákona. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení. Trvalé kontrola odkazovaných stránek je nesmyslné bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušení, budeme okamžitě odstranit tyto odkazy.

Copyright

Podle obsahu stránky a práce na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, distribuce nebo jakékoliv využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud je obsah na tomto webu vytvořený provozovatelem, jsou respektovány autorská práva třetích stran. Zejména, jsou obsah třetích stran jako takové označeny. Pokud by jste si vědomi porušení autorských práv, žádáme o náznak. Po oznámení o porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.

Ochrana osobních údajů

Die Nutzung unserer Webové stránky ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-mailové Adressen) erhoben werden, erfolgt zemře, soweit möglich, stets auf Freiwilliger základ. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht o Dritte weitergegeben.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Použití rámci potiskem povinnosti zveřejněné kontaktní údaje třetích stran pro zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto výslovně vyloučena. Na stránkách Provozovatelé si vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádané reklamy, jako je spam e-maily.

ostatní

Online Forum: Fóra uvedené systém pracuje v režimu reálného času. Je to pro provozovatele systému, proto není možné vykonávat přímou kontrolu vybraných položek. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat příspěvky našich návštěvníků vždy online. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, přesnost a formou individuálních příspěvků. Každý autor přihlášek je jako autor odpovědný za jeho příspěvek.

Systémová deska je monitorován pomocí integrovaného kontrolního programu, takže faul jazyk, atd. Podmínky jsou filtrovány před obrazovky monitoru. Martin Kraus přísně zakazuje nastavení rasistické, pornografické, nelidské a na rozdíl s dobrými mravy příspěvků.