General Fleischer Zeitung (AFZ) a masný průmysl, jakož i další Fleischer časopisy / noviny Fleischer pro mezinárodní obchod řeznictví.

Behr je Verlag


_ BEHR'S přináší v praxi k věci. Poločas rozpadu znalostí je čím dál kratší. Chcete-li být vždy aktuální, je tedy problém, který musí poskytnout veškeré odborníků a vedoucích pracovníků.

Masný průmysl


_ Masný průmysl tvoří spektrum témat, od výroby až po marketing, procesní řetězec v masném průmyslu od.

AFZ generální řezník noviny


_ AFZ generální řezník noviny jsou týdenní noviny pro řemesla, porážku, bourání, zpracování a obchod.

Fleischwirtschaft.de


_ fleischwirtschaft.de je online vydání redakční AFZ generální řezník novin a masný průmysl.

Fritz Gempel


_ Zdravá firma potřebuje dobré a motivované zaměstnance. Ať už v oblasti prodeje, výroby, správě nebo ve vývoji. Literatura a poradenská společnost pro masný průmysl.