Diwydiant Llaeth a Chig


15, Adeilad 1, Zubarev Per
129164 Moscow ,
Ffôn.:
Cysylltwch â: ITE Moscow
E-bost:
gwefan:
Diweddarwyd: 23.02.2015
Aelod ers: 23.02.2015

Yn ogystal ag agweddau ar fridio a hwsmonaeth da byw, mae'r ffair fasnach Llaeth a Chig yn cwmpasu ystod eang o brosesu cig a llaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n barod i'w gwerthu. Mae cynhyrchu a phrosesu dofednod yn cael sylw cynyddol.

Geiriau allweddol: offer | Technolegau | Dull Trafnidiaeth | pecynnau
A restrir yn: Worldwide