cyfarfod cig


ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec ,
Ffôn.: + 48 (0) 32 7887500
Cysylltwch â: Expo Silesia
E-bost:
gwefan:
Diweddarwyd: 11.03.2015
Aelod ers: 11.03.2015

Mae eu hystod cynnyrch yn cynnwys cig a chynhyrchion cig, peiriannau prosesu cig ac offer ar gyfer lladd-dai, yn ogystal â systemau cludo ac oeri, datrysiadau diogelwch galwedigaethol ac offer profedig ac arloesol ar gyfer siopau cigydd.
Mae grŵp targed Meat Meeting yn bennaf yn weithredwyr lladd-dai a siopau cigydd yn ogystal â chyfanwerthwyr a manwerthwyr, ond hefyd cwmnïau peirianneg fecanyddol a chynrychiolwyr o wyddoniaeth ac ymchwil yn ogystal â sefydliadau a chymdeithasau diwydiant.

Geiriau allweddol: diogelwch galwedigaethol | offer ar gyfer lladd-dai | Peiriannau Prosesu Cig | Offer Siop Cigydd | systemau cludo ac oeri
A restrir yn: Worldwide