FOODWIN eK


Grisiau 52
49565 Bramsche ,
Ffôn.: 01709399933
Cysylltwch â: Gaeaf Torsten
E-bost: Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, Rhaid i arddangos JavaScript yn cael ei droi ymlaen!
gwefan: http://www.foodwin-beratung.de
Diweddarwyd: 19.05.2021
Aelod ers: 28.04.2021

Eich partner cymwys o ran technoleg a datgan selsig! Ar ôl hyfforddi fel cigydd, gweithiais mewn amryw o fusnesau crefft ac mewn diwydiant. Llwyddais i gwblhau fy ngradd meistr yng ngholeg cigydd Frankfurt, Heyne. Ar ôl hynny, cwblheais fy hyfforddiant fel economegydd busnes yn y grefft wrth weithio. Trwy fy mlynyddoedd lawer o waith yn y diwydiant cynhwysion bwyd, rwyf wedi ehangu fy ngwybodaeth yn gyson. Hoffwn sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i chi er mwyn cefnogi'ch cwmni yn y dyfodol.

Geiriau allweddol: datganiad | Masnach cigydd | LMIV | Masnach cigydd | Cyfrifiad gwerth maethol | technoleg | cyngor technolegol | Transglutaminase