Sied sbeisys


Dosbarthweg 6-9
66802 Gor-redol ,
Ffôn.: +49 - (0) 68 36 - 46-0
E-bost:
gwefan:
Diweddarwyd: 03.07.2013
Aelod ers: 14.11.2012

Ychwanegion - condiments - sawsiau

Mae Scheid wedi bod yn delio â byd blasus sbeisys ers dros 45 mlynedd. Mae'r ffocws ar yr honiad i brosesu sbeisys mân o'r ansawdd uchaf o'r lleoliadau gorau ledled y byd i gymysgeddau cytbwys. P'un ai yw'r sbeisys amrwd gorau, cymysgeddau cytûn ar gyfer selsig traddodiadol a chynhyrchion cig fel selsig afu, ham cwrw, salami neu ham amrwd neu ein creadigaethau ein hunain ar gyfer cynhyrchu bwydydd eraill aromatig - gyda'n cynnyrch a'n gweithwyr cymwysedig rydym yn cynnig yr angenrheidiol i chi technolegol yn gwybod-sut a'r llwyddiant a ddymunir Solutions.

 

Fel partner dibynadwy a chymwys ym meysydd technoleg bwyd a blasu, rydym yn eich helpu i ddatrys eich tasgau presennol ac yn y dyfodol yn well ac yn gyflymach.

 

cynhyrchion:
tua 900 o ychwanegion
tua 500 o sesnin
tua 150 o gynhyrchion bwyd cyfleus

Geiriau allweddol: sbeisys cig | Marinades | Bara | ffosffadau | sbeisys selsig