Acontex GmbH


_ Mae'r acontex GmbH yn 100% yn is-gwmni o Grŵp Tönnies. Rydym yn gyfrifol am brosesu y offal clasurol yn y lle cyntaf. Yn ogystal, mireinio a hefyd yn gynnyrch sych sy'n deillio o blanhigion.