Weber MASCHINENBAU GmbH Breidenbach
Günther-Weber-Str. 3
35236 Breidenbach ,
Ffôn.: 06465 / 918-0
ffacs: 06465 / 918-1100
E-bost: Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, Rhaid i arddangos JavaScript yn cael ei droi ymlaen!
gwefan: http://www.weberweb.com
Diweddarwyd: 30.01.2020
Aelod ers: 12.10.2016

O sleisio pwysau cywir i fewnosod a phecynnu selsig, cig a chaws yn union: Weber Maschinenbau yw un o'r prif ddarparwyr systemau ar gyfer cymwysiadau sleisio ac mae'n un o'r cyfeiriadau pwysicaf ar gyfer y diwydiant prosesu bwyd. Mae'r portffolio yn amrywiol ac yn cynnig yr ateb perffaith ar gyfer yr holl ofynion a meysydd cais. Ers 1981, mae Weber wedi bod yn gosod safonau newydd gyda chryfder a gwybodaeth arloesol - gydag atebion perfformiad uchel ac effeithlon sy'n cael eu nodweddu gan ganlyniadau manwl gywir gyda chynnyrch cynnyrch uchel ac ychydig iawn o roddion i ffwrdd. Mae gwreiddiau'r cwmni mewn gweithgynhyrchu peiriannau derinding a blingo pilen, fel y'u gelwir yn skinners, sy'n dal i fod yn rhan annatod o'r portffolio cynnyrch. Heddiw, gall cwsmeriaid ledled y byd ddisgyn yn ôl ar ystod eang o beiriannau yn ogystal ag atebion llinell ac awtomeiddio gan y darparwr gwasanaeth llawn - ar gyfer pob dosbarth perfformiad mewn masnach neu ddiwydiant. Yn 2011, sefydlwyd yr is-gwmni Textor Maschinenbau yn Wolfertschwandern (Allgäu). "Smart & Easy" yw'r sleiswyr a'r cydrannau llinell y mae Textor yn eu cynhyrchu ac sy'n ymdrin yn bennaf â gofynion dosbarthiadau perfformiad mwy cryno. Mae syniadau clyfar, adeiladwaith agored a glanhau hawdd yn nodweddu atebion tecstiwr. Mae Weber wedi dal cyfran fwyafrifol yn Wente/Thiedig GmbH ers 2015. Mae'r cwmni o Braunschweig yn datblygu systemau camera a phrosesu delweddau a ddefnyddir, er enghraifft, yng ngraddfeydd optegol a sganwyr y sleiswyr. Mae caffael cyfranddaliadau yn y partner datblygu hirsefydlog yn cryfhau'r potensial ar gyfer datblygiadau arloesol pellach ym maes technoleg sgan. Oherwydd yr uno â gwneuthurwr peiriannau pecynnu adnabyddus, mae thermoformers wedi'u hychwanegu at bortffolio Grŵp Weber ers 2017. Mae Weber bellach yn gallu cynnig atebion system integredig a hynod awtomataidd o un ffynhonnell, o sleisio i becynnu cynhyrchion wedi'u sleisio. Am hyd yn oed mwy o agosrwydd cwsmeriaid, argaeledd cyflym a gwasanaeth personol, mae Weber yn hyrwyddo ei bresenoldeb rhyngwladol yn gyson. Heddiw, mae tua 1.400 o weithwyr mewn 25 lleoliad mewn 21 gwlad yn gweithio yn Weber Maschinenbau ac yn cyfrannu at lwyddiant Grŵp Weber gydag ymrwymiad ac angerdd bob dydd. Mae'r cwmni'n dal i fod yn eiddo i'r teulu ac yn cael ei reoli gan Tobias Weber, mab hynaf sylfaenydd y cwmni Günther Weber, fel Prif Swyddog Gweithredol.


Tagiau: awtomeiddio | Offer Diwedd Llinell | Robotig | Sganwyr | Miniogwyr | Skinner | Sleiswyr | Cyllell Slicer | Thermoformer | peiriannau pecynnu