DELWEDDU STEMMER


_ Fel cyflenwr technoleg mwyaf Ewrop ar gyfer prosesu delweddau, mae STEMMER IMAGING yn cyflenwi nifer o gynhyrchwyr peiriannau a systemau ym maes technoleg bwyd gyda chydrannau prosesu delweddau.

Meddalwedd Linstep GmbH


_ Mae Linstep Software GmbH o Oldenburg yn arbenigo mewn datblygu meddalwedd unigol ar gyfer y diwydiant cig a bwyd ym maes sicrhau ansawdd. Rydym yn ffurfweddu meddalwedd sicrhau ansawdd wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer prosiectau.

AWENKO GmbH & Co. KG


_ Mae AWENKO GmbH & Co. KG yn cynhyrchu datrysiad wedi'i seilio ar feddalwedd ar gyfer system rheoli ansawdd symudol a rhyngweithiol ar gyfer dogfennaeth yn ôl HACCP, IFS a BRC.