Επίσκεψη σεμινάρια / coaching / Μαθήματα γκριλ / ​​Κατάρτιση για κρεοπωλείο, κρεοπωλείο, πωλητής, εκπαιδευόμενοι, οικονομολόγους, μηχανικούς και άλλους από τη βιομηχανία κρέατος.