Επίσκεψη σεμινάρια / coaching / Μαθήματα γκριλ / ​​Κατάρτιση για κρεοπωλείο, κρεοπωλείο, πωλητής, εκπαιδευόμενοι, οικονομολόγους, μηχανικούς και άλλους από τη βιομηχανία κρέατος.

Συμβουλευτική εκπαίδευση Πιστοποίηση διαδικασίας λογισμικού


_ Προσφέρουμε εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες, με βάση τις ανάγκες, έγκαιρη, βιώσιμη και λύση προσανατολισμένη συμβούλων / προσεγγίσεις λύσεων / έννοιες / λογισμικού / πιστοποιήσεις για στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους σας και τις υπάρχουσες δομές διαδικασία εκπαίδευσης / κατάρτισης / σας.