RAPS GmbH & Co. KG


_ Η RAPS GmbH & Co. Η KG είναι ένας κορυφαίος διεθνής κατασκευαστής μεμονωμένων ιδεών γεύσης και λειτουργικών συστατικών. Επτά τοποθεσίες παραγωγής στην Ευρώπη, 12 θυγατρικές και ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών διανομής ...

Luckfiel και ο άνθρωπος GmbH


_ Εταίρος της επιχείρησης τροφίμων για πάνω από 100 χρόνια. Χονδρικό ανάγκη κρέας. Υποκαταστήματα στο Βερολίνο (Löbert και γιος) και Coesfeld (Athmer και Liedt)