ΕΜΦΑΝΙΣΗ STEMMER


_ Ως μεγαλύτερος προμηθευτής τεχνολογίας στην Ευρώπη για την επεξεργασία εικόνων, η STEMMER IMAGING προμηθεύει πολυάριθμους κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων με εξαρτήματα επεξεργασίας εικόνας.

Linstep Software GmbH


_ Η Linstep Software GmbH από την Oldenburg ειδικεύεται στην ατομική ανάπτυξη λογισμικού για τη βιομηχανία κρέατος και τροφίμων στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας. Ρυθμίζουμε το λογισμικό QA ειδικά για το συγκεκριμένο έργο.

AWENKO GmbH & Co. KG


_ Η AWENKO GmbH & Co. Η KG είναι κατασκευαστής μιας λύσης που βασίζεται σε λογισμικό για ένα κινητό και διαδραστικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τεκμηρίωση σύμφωνα με τα HACCP, IFS και BRC.