"Kotizazio Kategoria" modulua

Modulu honek kategoria jakin baten ekarpenak bistaratzeko aukera sortzen du. Laguntza (eus.)