• هنر
  • مغازه های قصابی کد پستی 9

فروشگاه های قصابی / قصابی در تورینگن. در اینجا شما کل تجارت قصابی آلمان را خواهید یافت ارفورت, Mühlhausen، رگنسبورگ, پاسائو, Schweinfurt, مینینگن, کبورگ, باران, نورنبرگ, بایرویت, وایدن, بامبرگ, وورتسبورگ, دادگاه و خیلی بیشتر.

قصاب Guber


_ با اولین دستگاه سوسیس بایرن! قصاب Guber در 1974 در Thansüß در بالا فالتز جنگل (بایرن) و 1982 تاسیس شد به کت نقل مکان کرد.

قصاب و وراج Eismann


_ قصاب Eismann از سال 1890 سال وجود داشته و ارائه می دهد سوسیس تورینگن اصلی به عنوان bratwurst تورینگن و سوسیس تورینگن در فروشگاه آنلاین نیز در سراسر کشور.
« شروع قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعد پایان »