DOGA


فرودگاه تمپلهوف
12101 برلین ,
تلفن: 030/28 50 68 26
فکس: 030/ 28 50 68 25
ایمیل:
وب سایت:
به روز رسانی: 09.01.2014
تاریخ عضویت: 28.09.2012

"کباب بلند می شود!"

نمایشگاه DÖGA اولین و تنها نمایشگاه تماسی برای صنعت دونر کباب در سراسر جهان است و برای چهارمین بار در HANGAR 2، فرودگاه تمپلهوف-برلین برگزار می شود. تولید کنندگان، تامین کنندگان و رستوران داران کار و محصولات خود را در حدود 4.700 متر مربع ارائه می دهند...

کلمات کلیدی: نمایشگاه کباب | نمایشگاه گوشت | مرکز نمایشگاهی برلین
فهرست شده در: درون مرزی