IFFA


لودویگ ارهارد--Anlage 1
60327 فرانکفورت ,
تلفن: + 49 69 75 75-0
فکس: + 49 69 75 75-64 33
ایمیل: فقط برای کاربران ثبت نام شده
وب سایت: فقط برای کاربران ثبت نام شده
به روز رسانی: 04.10.2021
تاریخ عضویت: 28.09.2012

وجود ندارد. 1 صنعت گوشت

محدوده نمایشگاه شامل زمینه های کشتار، برش، فرآوری، توزین، پر کردن/بسته بندی، انتقال، خنک سازی، ذخیره سازی، حمل و نقل، فروش و همچنین مواد کمکی برای محصولات گوشت و سوسیس و پروتئین های جایگزین می باشد. اینجا تنها جایی است که می‌توانید چنین مروری جامع از ماشین‌ها و سیستم‌ها برای تمام مراحل فرآیند - از کشتار گرفته تا پردازش و بسته‌بندی - داشته باشید.

کلمات کلیدی: نمایشگاه گوشت فرانکفورت
فهرست شده در: درون مرزی