FACHPACK


مرکز نمایشگاه
90471 نورنبرگ ,
تلفن: (+49) 911 86 06 0
فکس: ۴۴۲۰۳۰۹۵۷۲۹۲+
ایمیل: فقط برای کاربران ثبت نام شده
وب سایت: فقط برای کاربران ثبت نام شده
به روز رسانی: 04.11.2016
تاریخ عضویت: 25.04.2016

2017 در سال شکست سنتی خود با FachPack خداحافظی می کند.

این دو FachPack بعدی از 25 برگزار شد. به 27. سپتامبر 2018 و 24 از. به 26. سپتامبر رخ 2019 در نورنبرگ.

کلمات کلیدی: بسته بندی | چاپ بسته بندی | تدارکات بسته بندی | صنعت بسته بندی
فهرست شده در: درون مرزی