FoodTech هرنینگ


مرکز کنگره، واردویج 1
7400 هرنینگ ,
تلفن: + 45 (0) 99 269926
تماس با: مرکز نمایشگاه MCH هرنینگ
ایمیل:
وب سایت:
به روز رسانی: 31.03.2015
تاریخ عضویت: 25.03.2015

FoodTech بر فرآوری مواد غذایی با تمرکز بر ماشین آلات و فن آوری های جدید، ماشین آلات بسته بندی و فناوری، شیمی مواد غذایی و تحقیقات تمرکز دارد.
برای تولید کنندگان مواد غذایی اسکاندیناوی و تامین کنندگان آنها به همان اندازه مهم است.

کلمات کلیدی: فناوری فرآوری مواد غذایی | تکنولوژی بسته بندی
فهرست شده در: در سرتاسر جهان