HEIFO GmbH & Co. KG


_ ورود این شرکت توسط Fleischportal ساخته شده و به طور کلی اطلاعات مربوط به صنعت گوشت آلمان را ارائه می دهد. اطلاعاتی مانند نام شرکت، آدرس، شماره تلفن بدون تضمین کامل بودن و دقت. ما حق تغییر را داریم

هاینریش GmbH


_ هاینریش GmbH 30 سال پیش به عنوان یک شرکت سازنده ماشین آلات / ویژه تاسیس شد و از آن زمان بسیاری از "دستیارهای" نوآورانه برای تولید کالباس را که توسط متخصصان شناخته شده اند را توسعه داده و راه اندازی کرده است ...

CertuFLEX


_ اجزای استنلس استیل برای فن آوری / اجزای / مواد بهداشتی پردازش مناطق. تسهیلات.