واشر فشار KARCHER


_ پاک کننده فشار بالا KARCHER و پاک کننده برای صنعت گوشت است.

مهندسی Lanico


_ مهندسی Lanico، تخته اتو شرکت Niemsch می توانید خطوط تولید، می تواند ماشین آلات، ماشین آلات flanging، فیلتر روغن، فیلتر سوخت، قوطی های آئروسل، بسته فنی، کمک فنر، ماشین آلات ویژه آب بندی.

HEIFO GmbH & Co. KG


_ ورود این شرکت توسط Fleischportal ساخته شده و به طور کلی اطلاعات مربوط به صنعت گوشت آلمان را ارائه می دهد. اطلاعاتی مانند نام شرکت، آدرس، شماره تلفن بدون تضمین کامل بودن و دقت. ما حق تغییر را داریم

هلموت رئیس ماشین آلات بسته بندی KG


_ ورود این شرکت توسط Fleischportal ساخته شده و به عنوان اطلاعات عمومی در مورد صنعت گوشت آلمان عمل می کند.