NIEROLEN خدمات UND Vertriebs جیامبیایچ


_ تولید کننده ورق های پلاستیکی از پلی اتیلن، در آویز خاص و درب، عناصر دیوار پوششی (نوار گاو نر) کشویی، برش از برش جداول و ضد تاپس

سرد راه حل شرکت


_ خطوط توزیع برق، کابینت تسهیم برای استفاده با CO2، دیوار موارد صفحه نمایش، واحد برودتی خاص، اتاق سرد، عمیق یخ، فن خنک کننده، قفسه برای خشک کردن، شارژ دستگاه.

BATANIA مستقیم شرکت


_ BATANIA DIRECT - غذا و گوشت، تخته و. از آنجا که 25 سال از حرفه ای برای تهیه غذا و دکان قصابی صنعت