همه نمایندگی های تجهیزات قنادی مورد استفاده قرار می گیرند که از قوطی ها، قصابی ها، پرکننده ها، اره های برقی، کلیپرز سوسیس، برش و غیره از راه حل های قصابی استفاده می شود. خرید ارزان یا فروش اینجا

تکنولوژی غذای KRÖGER


_ ورود این شرکت با پورتال گوشت ساخته شده است و برای اطلاعات کلی در مورد صنعت گوشت آلمان در نظر گرفته.

Hauenstein Fleischereimaschinen GmbH


_ Hauenstein Fleischereimaschinen GmbH یک شرکت خانوادگی است که از سال 1970 در تعمیرات اساسی و تجارت ماشین آلات فرآوری گوشت تخصص دارد.