Schnitzelschneider یا کباب کباب و همبرگر سازنده برای برش گوشت می خواست؟ پیدا کردن و پیدا کردن در اینجا دستگاه های بخش!

holac Maschinenbau جیامبیایچ


_ Holac MASCHINENBAU GmbH یک و شرکت های پیشرو در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده در بخش تکنولوژی لبه برش از مواد غذایی، مستقر در هایدنهایم آن در برنتس است.

مزایده برای صنعت گوشت


_ ما به عنوان یک حراج آنلاین ، ما کل صنایع گوشت ، کارخانه ها ، خطوط تولید ، ماشین آلات ، تجهیزات و سیستم های تولید گوشت و کالباس در آلمان ، اتریش و سوئیس را به حراج می گذاریم ...

Gastropolis24 شرکت


_ Gastropolis24 ایمیل شرکت سفارش خود را برای پذیرایی و قصاب نیازهای در اروپا است.