فردیناند Henneken شرکت


هدرهاگن 10
33181 باد ووننبرگ – فورستنبرگ ,
تلفن: +49 2953 8553
فکس: +49 2953 8409
ایمیل:
وب سایت:
به روز رسانی: 24.09.2014
تاریخ عضویت: 24.09.2014

کلمات کلیدی: لیوان صنعتی | لوله خلاء