تولید کنندگان پیشرو، فروشندگان و تامین کنندگان Metzgereimaschinen به عنوان برش گوشت، چرخ گوشت و برش سوسیس برای گوشت آلمان است. مقایسه تخفیف در اینجا!

HEIFO GmbH & Co. KG


_ ورود این شرکت توسط Fleischportal ساخته شده و به طور کلی اطلاعات مربوط به صنعت گوشت آلمان را ارائه می دهد. اطلاعاتی مانند نام شرکت، آدرس، شماره تلفن بدون تضمین کامل بودن و دقت. ما حق تغییر را داریم