D. جت ANLAGENBAU شرکت


_ ما D.Gath ANLAGENBAU شرکت محدوده از مشاوره و برنامه ریزی برای تحقق یک نصب کامل با توجه به نیازهای خاص مشتریان در مواد غذایی و سطوح، ما برای هر نرم افزار راه حل مناسب را پیدا کنید.

انبار sterilAir EU


_ خیاط راه حل UVC ضد عفونی بر روی بیش از 75 سال تجربه است.

VIROBUSTER شرکت


_ این شرکت VIROBUSTER® به عنوان "Luftentkeimungsspezialist" است پاسخ به نیاز رو به رشد برای اقدامات موثر در برابر خطرات رو به رشد از میکروارگانیسم ها. به عنوان یک شرکت متوسط ​​آلمانی، ما از سال 35 در بازار عامل شده است.

BÄRO GmbH & Co. KG


_ مشخصات عملکرد: BÄRO GmbH & Co. KG از Leichlingen (راین لند) به عنوان یکی از ارائه دهندگان برجسته اروپایی ، از سال 1996 به عنوان راه حل های جامع و جامع برای بهداشت موثر هوا ایستاده است. علاوه بر سیستم های با کارایی بالا برای ضد عفونی UV-C در تأمین و گردش هوا و سطوح ، BÄR