D. جت ANLAGENBAU شرکت


_ ما D.Gath ANLAGENBAU شرکت محدوده از مشاوره و برنامه ریزی برای تحقق یک نصب کامل با توجه به نیازهای خاص مشتریان در مواد غذایی و سطوح، ما برای هر نرم افزار راه حل مناسب را پیدا کنید.

sterilAir شرکت


_ خیاط راه حل UVC ضد عفونی بر روی بیش از 75 سال تجربه است.

VIROBUSTER شرکت


_ این شرکت VIROBUSTER® به عنوان "Luftentkeimungsspezialist" است پاسخ به نیاز رو به رشد برای اقدامات موثر در برابر خطرات رو به رشد از میکروارگانیسم ها. به عنوان یک شرکت متوسط ​​آلمانی، ما از سال 35 در بازار عامل شده است.

BARO جیامبیایچ و شرکت KG


_ عملکرد مشخصات: به عنوان یکی از تامین کنندگان پیشرو اروپا BARO جیامبیایچ و شرکت KG از Leichlingen (را کسب) از سال 1996 برای راه حل های کامل مربوط به بهداشت هوا کارآمد می باشد. علاوه بر سیستم عملکرد بالا برای ضد عفونی UV-C عرضه و چرخش هوا و سطوح حمل و پیشنهادات