BIRGROUP Holding GmbH & Co. KG


_ نظافت و بهداشت برای صنایع غذایی بسیار حساس است. BIRFOOD یک شرکت تابعه از BIRGROUP در لوبک است. در اینجا بیش از 4 دهه صلاحیت ادغام سراسر نظافت و بهداشت مواد غذایی و صنایع پردازش گوشت کارخانه بسیار حساس است.

واشر فشار KARCHER


_ پاک کننده فشار بالا KARCHER و پاک کننده برای صنعت گوشت است.
« شروع قبلی 1 2 بعد پایان »