فلیشر خرید AG


_ FAG ارائه می دهد طیف گسترده ای از محصولات همچنین یک محصول گسترده و تنوع برند. کنترل آداپتور و ارز فشرده با مشتریان ما به ما می دهد توانایی پاسخ سریع و انطباق محصول مورد نظر ما به خواسته های خود را.

دکمه نوا


_ NovaTaste یک رهبر جهانی در نوآوری طعم است که طیفی از مواد و ترکیبات طعم‌دار با ارزش افزوده را برای بهبود طعم، بافت و افزایش ماندگاری غذا ارائه می‌کند.