Barentz GMBH


_ گروه های محصول قابل فروش؛ شیرینی ها، نوشیدنی ها، غلات و حبوبات، تازه ها، فراورده های لبنی، طعم، بهداشت و درمان.

Acontex شرکت


_ acontex GmbH یک شعبه 100٪ از تونیس گروه است. ما مسئول برای پردازش از احشاء کلاسیک در وهله اول می باشد. علاوه بر این، محصولات خشک با منشاء گیاهی اصلاح و همچنین.