• منبع
  • اندازه گیری / فناوری وزن

متلر تولدو-شرکت


_ راه حل های توزین و اندازه گیری فرآیند METTLER TOLEDO تمام مراحل فرآیندهای تولید را پوشش می دهد. این راه حل ها بطور فزاینده ای کاملاً در محیط های IT موجود ادغام شده و از اتوماسیون فرایندهای کاری پشتیبانی می کنند.

IMAGING ریشه یابی


_ به عنوان بزرگترین تامین کننده در اروپا از تکنولوژی برای پردازش تصویر نشریات ریشه یابی IMAGING تولید کنندگان متعددی از ماشین آلات و تجهیزات در زمینه تکنولوژی مواد غذایی با اجزای پردازش تصویر.

ROTRONIC


_ ورود این شرکت با پورتال گوشت ساخته شده است و برای اطلاعات کلی در مورد صنعت گوشت آلمان در نظر گرفته.