گوشت اپتا


نلکنوگ 20
90556 کادولزبورگ ,
تلفن: 09103 790866
فکس: 09103 790834
تماس با: انتخاب مایکل
ایمیل: این آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت برای نمایش جاوا اسکریپت باید روشن!
وب سایت: http://opta-meat.de
به روز رسانی: 19.11.2018
تاریخ عضویت: 10.10.2018

نرم افزار Fleischer یک نرم افزار انشعابی است که به طور خاص برای نیازهای قصابی تهیه شده و بیش از 200 دستورالعمل ثابت شده از همه زمینه های تولید گوشت و سوسیس را ارائه می دهد. سازماندهی ، تعیین روزانه الزامات مواد ، پیش نمایش تولید و غیره

کلمات کلیدی: تولید گوشت و سوسیس و کالباس | نرم افزار قصاب | تعیین هزینه مواد | هزینه های تولید | بهینه سازی فرآیند | برنامه دود و آشپزی | برنامه های سررسید | بهینه ساز دستور غذا | تعیین قیمت فروش | محاسبه جداسازی قطعات