• منبع
  • نرم افزار / اتوماسیون

IMAGING ریشه یابی


_ به عنوان بزرگترین تامین کننده در اروپا از تکنولوژی برای پردازش تصویر نشریات ریشه یابی IMAGING تولید کنندگان متعددی از ماشین آلات و تجهیزات در زمینه تکنولوژی مواد غذایی با اجزای پردازش تصویر.

Linstep نرم افزار GmbH


_ Linstep Software GmbH از Oldenburg متخصص در توسعه نرم افزار فردی برای صنعت گوشت و مواد غذایی در زمینه تضمین کیفیت است. ما نرم افزار QA اختصاصی پروژه را به صورت دلخواه تنظیم می کنیم.

AWENKO GmbH & Co. KG


_ AWENKO GmbH & Co. KG تولید کننده یک راه حل مبتنی بر نرم افزار برای یک سیستم مدیریت کیفیت تلفن همراه و تعاملی برای مستند سازی مطابق با HACCP ، IFS و BRC است.