• منبع
  • نرم افزار / اتوماسیون

S&S Software and Service GmbH


_ S&S Software & Service GmbH یک شرکت نرم افزاری متوسط ​​است و راه حل های تجاری را برای شرکت های متوسط ​​از جمله قصابی ها و شرکت های فرآوری گوشت ارائه می دهد.
« شروع قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعد پایان »