BETTCHER GmbH


_ Bettcher شما فراهم می کند با نه تنها ابزار قدرتمند اما همچنین به شما لازم دانش برای بهینه سازی فرآیندهای خود را. برای بیش از 60 سال ما توسعه مفاهیم پیشگامانه برای صنعت گوشت پردازش.

SUHNER Schweiz AG / Turbo Trim


_ SUHNER Schweiz AG - Division ABRASIVE - تریمر از سوئیس. گروه فعال بین المللی Suhner از سوئیس، که بیش از 100 سال است که وجود دارد، همچنین سال ها با موفقیت با دستگاه های صاف کننده برای صنعت فرآوری گوشت کار می کند.

EFA - Schmid & Wezel GmbH


_ Schmid & Wezel GmbH که بیشتر در محافل حرفه ای با نام تجاری EFA شناخته می شود ، از سال 1934 با طیف کاملی از ماشین آلات ذبح و منهدم کردن در میان رهبران بازار در این بخش بوده است.