مارکوس Heucher


_ مارکوس Heucher مجهز کشتارگاه، قصابان و قصابان از با استفاده از ابزار مانند چاقو، تیزکن و لباس. برای پردازش گوشت طراحی شده و قصابی تامین وسیعی حرفه ای در www.markusheucher.com در دسترس است.

توماس Eicker


_ فروش نام تجاری چاقو SICO برای آلمان. فروش چاقوی قصابی و سایر مواد مصرفی برای گیاهان پردازش گوشت - تجهیزات انهدام.
« شروع قبلی 1 2 بعد پایان »