چه بسته بندی گوشت با پلاستیک یا بدون پلاستیک (PA / PE) ، با فیلم مانع یا بدون آن - برای ماندگاری خوب - شما تمام تأمین کنندگان برتر برای قصابی یا کارخانه گوشت خود را با ما پیدا خواهید کرد.

کیل شرکت


_ کیل یکی از تولید کنندگان پیشرو در جهان از روده مصنوعی با دفتر مرکزی در ویسبادن است. خوب کارکنان 1500 16 در مکان در آلمان و روده خارج از کشور لیفی، کیسه های پلاستیکی، پوست نساجی و شبکه های تولید کند.