کیسه های جاروبرقی و قصابی در اندازه های مختلف برای صنعت قصاب و گوشت شما برای بسته بندی / بلوغ گوشت و کالباس به صورت رول یا بسته بندی جداگانه در اینجا بصورت آنلاین ارزان و خرید کنید.

هلموت رئیس ماشین آلات بسته بندی KG


_ ورود این شرکت توسط Fleischportal ساخته شده و به عنوان اطلاعات عمومی در مورد صنعت گوشت آلمان عمل می کند.

BATANIA مستقیم شرکت


_ BATANIA DIRECT - غذا و گوشت، تخته و. از آنجا که 25 سال از حرفه ای برای تهیه غذا و دکان قصابی صنعت

فلکسی ملت شرکت


_ ملت فلکسی ارائه می دهد هر دو خدمات در توسعه راه حل های بسته بندی انعطاف پذیر در صنعت مواد غذایی و به ویژه برای بسته بندی گوشت و گوشت انواع بسته بندی انعطاف پذیر است.