Oztas Dönerproduktion


_ Vemo-nos como unha empresa industrial que fabrica produtos Döner con tecnoloxías avanzadas de produción de acordo coas directivas comunitarias.

Öztek Dönerproduktion carne por xunto e polo miúdo GmbH


_ fabricante Döner e venda por xunto de carne e de venda polo miúdo.