stemmer IMAGING


_ Kao najveći europski dobavljač tehnologije za obradu slika isporuke stemmer Imaging brojnih proizvođača strojeva i opreme u području prehrambene tehnologije s komponentama obradu slike.

Linstep Software GmbH


_ Linstep Software GmbH iz Oldenburga specijaliziran je za razvoj pojedinih programa za meso i prehrambenu industriju u području osiguranja kvalitete. Konfiguriramo specifičan, prilagođeni QA softver za projekt.

AWENKO GmbH & Co.


_ AWENKO GmbH & Co KG je proizvođač software-based rješenja za mobilni i interaktivnog sustava upravljanja kvalitetom za dokumentaciju prema HACCP, IFS i BRC a.